Sprawa dotyczyła wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji, pomijam jakiej. Inwestor uzyskał decyzję środowiskową, poprzedzoną postępowaniem OOŚ. W toku OOŚ stwierdzono, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na cele środowiskowe dla wód. Jednak w...

czytaj dalej