Kancelaria Adwokacka

Paulina Kupczyk-Kuriata

kupczyk.paulina@gmail.com

Ul. Biegła 13/1 52-115 Wrocław

Telefon: 502 597 020

wiecej

3

Specjalizacja kancelarii

\

Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska to bardzo obszerny dział. My zajmujemy się jedynie niektórymi jego aspektami. Koncentrujemy się przede wszystkim na aspekcie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, uwzględniając jednakże konieczne aspekty związane z późniejszym funkcjonowaniem inwestycji.

Nasze doświadczenie w procesie realizacji inwestycji i pozyskiwania nieruchomości pomaga spojrzeć nam na procedurę uzyskiwania decyzji administracyjnych z szerszej perspektywy. Wiemy, jak ważne jest uwzględnienie aspektów społecznych w procedurze ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jako jedni z pierwszych doradzamy w zakresie ocen oddziaływania na społeczeństwo (Social Impact Assessment).

 

Oprócz kwestii związanych z ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym doradzamy również z sprawach:

  • ochrony przyrody,
  • ochrony powietrza,
  • gospodarki wodnej,
  • gospodarki odpadami,
  • remediacji,
  • prawa geologicznego i górniczego.
\

Proces budowlany

Od wielu lat zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną inwestycji publicznych i prywatnych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Wykonujemy formalno-prawne analizy w zakresie wykonalności inwestycji, prezentujemy ścieżki proceduralne i pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu prawa do wykonania robót budowlanych na nieruchomościach.

Prowadzimy bieżącą obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie:

– przygotowania i opiniowania umów o roboty budowlane,

– przygotowania i opiniowania umów na podwykonawstwo robót budowlanych i na usługi,

– przygotowania i opiniowania umów o nadzór autorski i nadzór inwestorski,

– analiz dotyczących obowiązków poszczególnych uczestników procesu budowlanego,

– analiz z zakresu roszczeń, w tym składanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,

– reprezentacji w sporach o roboty budowlane na etapie postępowania przed Inżynierem Kontraktu, Komisją Rozjemstwa, mediacji oraz postępowania sądowego i arbitrażowego.

\

Nieruchomości w procesie inwestycyjnym

Nasze doświadczenie w procesie realizacji inwestycji i pozyskiwania nieruchomości pomaga spojrzeć nam na procedurę uzyskiwania decyzji administracyjnych z szerszej perspektywy. Wiemy, jak ważne jest uwzględnienie aspektów społecznych i jak ich pominięcie może spowodować wielomiesięczne opóźnienia w pozyskaniu niezbędnych nieruchomości i realizacji inwestycji.

Doradzamy w sprawach związanych z zakupem nieruchomości, ich wywłaszczeniami, ustanawianiem służebności i pozyskaniem prawa do wejścia na teren nieruchomości. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie i znajomość dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania nieruchomości.

Osobisty kontakt z adwokatem bez wychodzenia z domu

Kancelaria prowadzi sprawy online w taki sam sposób, jak w przypadku osobistego kontaktu. Korzystam z różnych narzędzi:
ZOOM, WhatsUp, Microsoft Teams

Napisz na adres kupczyk.paulina@gmail.com

 

Zadzwoń 502 597 020

Kontakt

kupczyk.paulina@gmail.com

Zadzwoń: 502 597 020

Ul. Biegła 13/1 52-115 Wrocław